השלמת פסוקי דזימרא- חובה ?

שאלה:
אדם שהגיע מאוחר לבית הכנסת והספיק לאמר את פסוקי דזימרא בקיצור [ברוך שאמר, אשרי, ישתבח]. א] האם חייב להשלים פסוקי דזימרא לאחר התפילה? ב] (אם חייב להשלים) האם חייב להשלים כשהוא עוד עטוף בתפיליו ובטליתו?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

חייב להשלים עדיף בטלית ותפילין

להדפסת השו"תPrint