על תחיית המתים

שאלה:
שלום רב, רציתי לדעת אם קיימת איפשהו בהשקפה היהודית פרשנות למושג של תחיית המתים הסופית כמושג יותר מטאפורי המתכוון לחזרה בתשובה של האנושות והתחלת תהליך רוחניותו הסופית - לעומת התפיסה המקובלת של תחיית מתים פיזית ממש? תודה מראש.

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תחיית המתים היא באופן פיזית אך חלק מהגאולה וביאת המשיח היא תהליך של תשובה עיין רמב"ם הלכות מלכים פרק יא-יב

להדפסת השו"תPrint