לימוד תורה בחזרת הש"ץ שבימים נוראים

שאלה:
האם יש היתר כל שהוא ללמוד תורה בחזרת הש"ץ הארוכה שיש בימים הנוראים

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

אסור כל השנה ואין יוצא דופן. יש גדולי ישראל שלימוד תורה בזמן חזרת הש"ץ הוא מצוה הבאה בעבירה

להדפסת השו"תPrint