חזרת רופא ברכבו בחג

שאלה:
האם מותר לרופא, לאחר שסיים את משמרתו בחג, לשוב אל ביתו ברכבו? והאם יש בעיה מצד תחומין אם בית החולים נמצא מחוץ לתחום? (האפשרות האחרת היא לחזור ברכבת אבל הדבר יקח זמן רב ומדובר במעבר בין רכבות וכו'. עוד חשוב לציין שמדובר במשמרת המסתיימת בליל יום טוב א' של סוכות בשעה 20:15 והמרחק מבית החולים לבית הוא שעה בנסיעה ברכב, ויותר ברכבת, כך שהרצון הוא להגיע בזמן סביר לסעודת ליל יו"ט). תודה מראש, ואשמח לתשובה בהקדם (לונדון)

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

מותר. כמובן אם אפשר להשאר במקום או לחזור עם גוי, ודאי עדיף.

להדפסת השו"תPrint