אחיזת כוס הקידוש

שאלה:
ישנם שיטות שונות בהחזקת כוס הקידוש הייתי מעוניין לדעת את השיטות ואת טעמיהם כל טוב שמואל שמואל

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

שלום וברכה!

כתב המשנה ברורה בהלכות ברכת המזון (קפג ס"ק טז) בשם השל"ה שעל פי הקבלה נכון שיעמיד הכוס על כף ימינו והאצבעות יהיו זקופים סביב.  כלומר, צורת היד היא כעין שושנה.  זה ע"פ קבלה.  באופן פשוט, צריך לאחוז כוס של ברכה כרגיל.

בברכות התורה מתוככי ירושלים.

להדפסת השו"תPrint