צרות

שאלה:
השבוע היו לנו במשפחה 2 תאונות דרכים לי ולבת שלי .ב"ה יצאנו ללא פגע כלי הרכב הלכו. מה הרב אומר על מה לחשוב?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

ישנן שתי תשובות:
א. כשיש לאדם בעיות עליו להתמקד בשלשה דברים: תשובה, תפילה וצדקה.
ב. מסופר על בן אדם שגילה שרבו, מלבד כל חכמתו, מבין את שיחת הציפורים, כמו שלמה המלך. אמר לרבו: "למד אותי להבין שיחת הציפורים”. ענה לו רבו: "אלו עניינים נסתרים, אי אפשר”. התלמיד לחץ ולחץ, עד שרבו, על מנת להיפטר ממנו, אמר לו: "אתה צריך לצום שנה”. הוא צם שנה ואמר: "עכשיו למד אותי”. רבו היה נבוך. אמר לו: "אתה גם צריך לטבול בקרח שנה”. הוא טבל בקרח שנה ואמר: "עכשיו למד אותי”. המשיך רבו ואמר: "אתה צריך לטבול ברותחים”. טבל ברותחים שנה ואמר: "עכשיו למד אותי”. ראה רבו שאין מנוס ולימד אותו את שיחת הציפורים.
יום אחד אותו תלמיד שמע שתי ציפורים מדברות מעל ראשו: "את רואה את האדם הזה למטה, עוד חצי שעה גנבים יפרצו לדירתו ויקחו את הכל”. מיד טילפן למשטרה, הגיעה ניידת ותפסה את הפורצים תוך כדי הפריצה. הוא שמח וחשב לעצמו: 'טוב לדעת את שיחת הציפורים'. לאחר שבועיים, שוב שמע שיחת ציפורים: "את רואה את האדם הזה למטה, עוד חצי שעה שריפה תפרוץ בביתו”. מיד טילפן למכבי האש והם הגיעו לבית תוך כדי פריצת השריפה ומיד כיבו אותה. הוא שמח וחשב לעצמו: 'טוב לדעת את שיחת הציפורים'. לאחר עוד שבועיים, שוב שמע שיחת ציפורים: "את רואה את האדם למטה, הוא ימות עוד שעה”. עכשיו אין מה לעשות, אין משטרה או מכבי אש נגד מלאך המות, כמו שכתוב בספר קוהלת (ח, ח): "ואין שלטון ביום המות". התלמיד הלך ברחוב עצוב עד שפגש את רבו. רבו שאל בשלומו והתלמיד סיפר לו את כל קורותיו. אמר לו רבו: "אתה רואה, לא רציתי ללמד אותך את שיחת הציפורים. מן השמים גזרו עליך מוות, אך ריחמו עליך ובמקום מוות החליטו שיפרצו לך את הדירה ויקחו מתוכה את הכל, אבל אתה בעצמך מנעת זאת. אחר כך שוב החליטו לרחם עליך, שבמקום מוות הבית שלך יעלה באש, אך שוב מנעת זאת. עכשיו בא מלאך המוות בכבודו ובעצמו, ואת זה אי אפשר למנוע (סיפורי חסידים על מועדים להג"ר זווין, תחילת קהלת).

להדפסת השו"תPrint