כבוד אב

שאלה:
שלום הרב אם האבא רוצה שהילדים שלו יקראו לו בשם הפרטי שלו האם שומעים לו או מסרבים תודה

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

מסרבים, זה לא כבוד אע"פ שכבודו של אדם זה רצונו כמו אמו של רבי תרפון רחצה לו רגליים ושתתה המים.  תוס' קידושין.  מכל מקום לא נראה.

בברכות התורה מתוככי ירושלים!

להדפסת השו"תPrint