סיפור לילדים באהבה ובאמונה - עוד שאלה

שאלה:
שלום כבוד הרב, בהמשך לשאלה הקודמת על אברי. אני לא מרגיש בנח, הרי גם רבנים מוכרים וצדיקים יכולים להכשל. איך אפשר לדעת? תודה רבה

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

אז לדלג

להדפסת השו"תPrint