3 תפילות ביום

שאלה:
מדוע יש להתפלל שלוש פעמים ביום?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

כתוב בגמרא ברכות שהם כנגד שלוש הקרבנות כל יום

להדפסת השו"תPrint