ייחוד

שאלה:
שובצתי למשמרת בעבודה עם בחור. שנינו רווקים. עד להגעת הלקוחות יש לנו שעה להתארגנויות שונות ואנחנו נהיה לבד. מקום העבודה הוא בניין דו קומתי עם חדרים שאפשר להשאירם פתוחים ועם דלת ראשית בקומה התחתונה שנפתחת רק מבפנים או לבעל מפתח. ישנם עוד אנשים שיש להם מפתח אבל הם לא אמורים להגיע במסגרת אותה השעה. רוב הזמן אנחנו אמורים להיות בקומה העליונה. איך נמנעים ממצב של ייחוד? האם השארת הדלת התחתונה פתוחה תעזור בעניין?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

יש לבקש להחליף

להדפסת השו"תPrint