נטיות הפוכות

שאלה:
שלום רב! 1. יש לי חברה שמגדירה את עצמה כבעלת נטייה הפוכה. האם זה אומר שאני צריכה לשמור ממנה נגיעה/להיזהר מייחוד איתה? 2. יש איתי בעבודה בחור בעל נטיות הפוכות. כיצד יש להתייחס אליו.?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

1. כן. 2. כרגיל

להדפסת השו"תPrint