ריקודים והפרדה

שאלה:
שלום רב! יש לי שתי שאלות שמבוססות על מקרים שחוויתי בעבר ורציתי לדעת כיצד הייתי אמורה לנהוג: 1. הייתי במקום שהייתה בו הרקדה מאורגנת לציבור דתי. שמו מחיצה בין הגברים לנשים והיא הייתה שקופה. אז החליטו להחשיך את האולם כדי שלא יראו אחד את השני. מכיוון שכן היה מקור אור קטן אז כן היה אפשר להבחין בדמויות מהעבר השני של המחיצה-אבל ממש לא בבירור-באופן שלא היה אפשר לזהות אם מדובר בבנים או בנות שרוקדים. האם הדבר היה מותר? 2. השתתפתי בהרקדה שאורגנה לבנות בלבד על גג של בניין. הגג היה פתוח ומסביב לגג היו 3 בניינים גבוהים ממנו, כשהקרוב מביניהם במרחק של 20 מטרים בקירוב. האם מותר לרקוד במצב כזה? האם הדין היה שונה אם רואים שרוב הבניין מוחשך או שלא נמצאים אנשים במרפסות? האם ה"אחריות" על שמירת העיניים והצניעות מוטלת רק על הבנות הרוקדות או שגם על אנשי הבניינים שאסור להם להסתכל? 3. פעמים רבות כמו בהרקדות של שמחת תורה בכיכרות ערים יש הפרדה בין נשים לגברים. אבל אזור הנשים סגור רק מצד אחד-כלומר יכולים לעבור ליד הנשים הרוקדות גברים באין מפריע וכן לצפות מלמעלה. האם מותר לרקוד במצב כזה? שהרי המקום הוגדר לנשים.. 4. פעמים קורה בחתונות ושמחות שונות שהמחיצה בין הרוקדים אינה הרמטית (לדוגמא קיימים חורים כמעיין סורגים שמשולבים במקצת מהמחיצה) או שישנם האלה המזיזים אותה מידי פעם -האם הבנות הרוקדות צריכות להיות האחראיות על ההסתרה ההרמטית ואם היא לא כזו אז לא לרקוד או שדיי בהפרדה כלשהיא גם אם אינה מושלמת? אשמח להסברים ולמקורות להרחבה בנושא תודה ויישר כח רב.!

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

אסור לרקוד במקום שאין מחיצה מלאה. יש כל המקורות בסיפרי גל נעול

להדפסת השו"תPrint