טבילה - מכונת קפה

שאלה:
שלום כבוד הרב. האם צריך לטבול במקווה מכונת קפה? תודה.

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

כן

להדפסת השו"תPrint