עזרה

שאלה:
שלום לכבוד הרב אבינר לאחרונה אני נכשל בזרע לבטלה ואני רוצה לקבל עצה מהרב מה עלי לעשות ע

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב:

להתחזק.
לקרא מסילת ישרים.
גם סיפרי טהרת הברית.

בברכות התורה מתוככי ירושלים

להדפסת השו"תPrint