שבועה

שאלה:
נשבעתי בשקר והרב אמר לי לומר כל יום את התהלים המחולק לימי החודש כל יום השייך לו" מה הכוונה ?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב -

התהילים מחולק לשלשים חלקים וכל יום יש לומר חלק כדי לגמור בחודש.  עיין בספר תהילים.

בברכות התורה מתוככי ירושלים

 

להדפסת השו"תPrint