תיספורת בספירת העומר.

שאלה:
האם מותר לבנות להיסתפר בספירת העומר?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

שלום וברכה!

מעיקר הדין אישה יכולה להסתפר בימי ספירת העומר אם יש צורך. דיני ספירת העומר נלמדים מדיני אבלות והדין הוא שאישה אבלה יכולה להסתפר אחרי ימי השבעה, אם יש צורך. וקל וחומר במקרה שלנו שזו אבלות ישנה.

כך כתב הג"ר משה פיינשטיין בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ב ס' קלז) שמעיקר הדין יש להתיר, אבל הוא הוסיף שראוי להחמיר אם אין איזה צורך.

לסיכום: אם היא צריכה, למשל: אם זה עניין של צניעות או טבילה או אם השיער שלה נופל לה לתוך העיניים ומפריע לה. אז היא יכולה.

בברכות התורה מתוככי ירושלים

 

להדפסת השו"תPrint