תליית שמות קודש במשרד

שאלה:
קבלתי מתנה שמות קודש לפרנסה כגון פ.א.י ו- ח.ת.ך ממוסגרות ומעליהם זכוכית, האם ניתן לתלות אותם על הקיר במשרד ?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: אין שמות כאלה.

בברכות התורה מתוככי ירושלים

להדפסת השו"תPrint