תשלום למטפלת

שאלה:
שלום וברכה, לאחר שלא היינו מרוצים מהמסגרת שאליה שלחנו את בננו, העברנו אותו למסגרת אחרת. בתחילת השנה המטפלת שאותה עזבנו טענה שתיקח 6 ילדים, ובפועל היו אצלה 7. כרגע היא נותרת עם 6. כמה עלינו לשלם לה כפיצוי על 'שבירת החוזה'?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: קצת.

בברכות התורה מתוככי ירושלים.

להדפסת השו"תPrint