קרן פנסיה

שאלה:
האם יש חובה או עדיפות להרשם למסלול פנסיה 'כשר' או שזו חומרא רחוקה

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: חומרה טובה אבל לא חייבים.

בברכות התורה מתוככי ירושלים!

להדפסת השו"תPrint