הסוד

שאלה:
שלום לרב ישנה סדרת ספרים שנקראים "הסוד" ועוד ספרים שנובעים מתאוריה זו. האם הספרים הללו בסדר?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: לא.  אין לשיטה זו בסיס מדעי או אמוני.

בברכות התורה מתוככי ירושלים!

להדפסת השו"תPrint