הרב גורן וחברה מעורבת

שאלה:
שלום כבוד הרב אמנון שפירא כת בבשבע שהרב גורן התיר חברה מעורבת וחתם על החוברת חברה מעורבת לכתחילה האם זה נכון?איך יכול להיות שתלמיד חכם כזה חותם על חברה מעורבת?האם באמת יש דעה להתיר?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב:

לא ראינו תשובה הלכתית של הגר"ש גורן בזה.  עיין קיצור שולחן ערוך קנב ח.

בברכות התורה מתוככי ירושלים!

 

להדפסת השו"תPrint