ההבדל בין דמים

שאלה:
מה הסיבה שיש צבעי דם שאוסרים אשה וצבעים אחרים לא אוסרים. מה המקור להבדלים בין הצבעים ומה ההגיון שעומד מאחורי ההבדלה בצבעים?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: נושא עמוק מבואר בספרי הלכה.

בברכות התורה מתוככי ירושלים!

להדפסת השו"תPrint