גט לחומרה למתגייירת

שאלה:
אשה שאין לה מסמכים היכולים להעיד על יהדותה החלה להתקרב ליהדות. היא יודעת שבמשפחתה בסיביר הקפידו על הפרדה בין בשר וחלב. היא גם מספרת שסבה וסבתא הגיעו מפולין לסיביר ושם הסבא היה יעקב .היא חיה בנישואין אזרחיים עם יהודי ועלתה איתו לארץ. כאן נעשו גירושין אזרחיים. האם יש צורך בגט לחומרה על הצד שהיא יהודיה או שנישואין אזרחים אינם אדעתא דרבנן וכו' ? יישר כח לרב.

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: יש לפנות לבית דין.

בברכות התורה מתוככי ירושלים!

להדפסת השו"תPrint