שיטת בריסק

שאלה:
בס"ד מהי שיטת בריסק? מָהן טענות התומכים? ומָהן טענות המתנגדים?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובה: יש לשאול אצל אלו שלומדים בשיטת בריסק.

להדפסת השו"תPrint