לרב אבינר בלבד!

שאלה:
שלום הרב! הבנתי שהרב מתנגד מאוד לחתונה מעורבת ואוסר באיסור גורף. 1) האים יש פוסקים כיום שמתירים? ואם לא אז רוב הציבור עושה נגד דעת תורה ח

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

להדפסת השו"תPrint