שימוש במקרר של חילוני

שאלה:
כבוד הרב שלום וברכה. האם מותר לי לשמור במקרר של אנשים שלא שומרים שבת דברים במקרר בחג ולהוציאם אחרי החג בהנחה והם פותחים את המקרר בחג וגורמים לאור להדלק או שמא האוכל השמור נאסר באכילה? תודה רבה

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: מותר.

להדפסת השו"תPrint