צום גדליה

שאלה:
מחר יש לי מבחן גדול האם היום אני יכולה להקל בצום גדלים ולא לצום?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: צריך לצום.  אפשר לקחת כדור לריכוז בלי מים, לישון לפני וכו'.

בברכות התורה מתוככי ירושלים.

 

סליחה על האיחור רק קיבלנו עכשיו. 

להדפסת השו"תPrint