קריאת המגילה ביישוב בית אל

שאלה:
שלום הרב האם העובדה שמהארטיס רואים את בתי הגבעה הצרפתית, הר הצופים, גשר המיתרים ועוד, לא משנה את הקביעה שבית אל דינה כפרזים?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: לא.  אין סמוך ונראה לערים חרבות.

להדפסת השו"תPrint