מלון שהיה מנזר בעבר

שאלה:
שלום ברצוני לשהות במלון שהיה מנזר/ כנסיה בעבר. האם זה מותר. תודה ופורים שמח

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: יש מקילים.

להדפסת השו"תPrint