חמץ

שאלה:
עד איזו שעה מותר לאכול חמץ ?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שלי"א נכתב ע"י מרדכי ציון

9:17

באזור ירושלים.

חג שמח.

להדפסת השו"תPrint