אמן לקדיש

שאלה:
שלום הרב . לפעמים קורה לי שאני מאחר לתפילת שחרית ואני מתפלל יחיד בבי״כ כי אני לא מספיק להגיע לקצב של הציבור במניין השאלה שלי היא לגבי הקדיש האם אני חייב לענות אמן למרות שאני לא במניין איתם ?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

כן. הרי אתה כן מתפלל איתם אלא לא באותו קצב.

להדפסת השו"תPrint