ההבדל בין ירח לחודש

שאלה:
ברצוני לשאול מה ההבדל בין ירח לחודש .התורה יודעת להבחין .בין ותצפינו שלושה ירחים .ובכתה את אביה ואת אימה ירח ימים .לבין וישב עימו כחודש ימים .ואל יאמר שאין הבדל ואם תרצו החודש הזה לכם

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: אין הבדל. בברכות התורה מתוככי ירושלים!

להדפסת השו"תPrint