קריאת תהילים בלילה

שאלה:
שלום כבוד הרב . האם נותר לקרוא תהילים בלילה ?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שחמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

כן. יש מחמירים על פי נסתר לא ללמוד תורה שבכתב בלילה. שו"ע או"ח רלט שעה"צ אות א. יש חומרה על פי נסתר לא ללמוד תורה בלילה, אך: לא חייבים בחומרות על פי נסתר. ב. זה נאמר על תורה ולא על תהילים. ג. זה לא ימוד אלא תפילה. אך כאמור גם לימוד חומש מותר על פי נסתר.

להדפסת השו"תPrint