דויד המלך

שאלה:
שלום כבוד הרב שאל שמעסיקה אותי הרבה בזמן האחרון היא אם דויד אכן חטא יצא לי לראות הרבה רבנים שאמרו שדויד לא חטא בעוד הם מתייחסים לאמרה של

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: מורכב למייל. עיין ספירי נסיכי אדם ערך דוד המלך. בברכות התורה מתוככי ירושלים!

להדפסת השו"תPrint