אמונה

שאלה:
אני יודעת שאסור לשאול שאלות על מה שהשם יתברך עושה, אבל בכל זאת יש לי כל מיני שאלות באמונה שמפריעות לי, ורציתי עצה מה לעשות כדי שאני לא אתבלבל מזה,כדיי שאשאר חזקה ,באמונה שלי..

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובת הרב: יש למצוא שיעורים באמונה. בברכות התורה מתוככי ירושלים!

להדפסת השו"תPrint