כיבוי גז ביום טוב

שאלה:
שלום לכבוד הרב שליט

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

שאלה קטועה

להדפסת השו"תPrint