משחק מחשב

שאלה:
אם אני משחק במשחק מחשב שיש בו שפיחות דמים,זה נקרא כאילו שפכתי דמים?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

.לא. אבל זה חינוך רע. עיין שו"ע או"ח שז טז

להדפסת השו"תPrint