מכירת סיגריות

שאלה:
כבוד הרב שלום, האם מותר למכור סיגריות לגויים? ומה בקשר ליהודים?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

אסור. אסור

להדפסת השו"תPrint