סיגריות

שאלה:
אני בתור בן אדם שמעשן, אם יהודי בא ומבקש ממני סיגריה האם בזה שאני נותן לו סיגריה זה גם נקרא חסד עם יהודי או בגלל שזה לא בריא אז כאילו אני מסייע לו להזיק לבריאות ויוצא שזה בכלל לא מצוה שאני עוזר פה ליהודי?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

אסור לתת לו לפני עוור

להדפסת השו"תPrint