קידוש

שאלה:
שלום הרב, האם מי שלא קידש בליל שבת רשאי לקדש יום למחרת ואם כן כיצד עליו לקדש?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

כן. הקידוש של ליל שבת

להדפסת השו"תPrint