כובע עם כתב

שאלה:
האם מותר לחבוש כובע שכתוב עליו השם ומספר של הגדוד שלי עם הסמל של הצנחנים? האם זאת גאוותני?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

מותר. זה הזדהות עם היחידה

להדפסת השו"תPrint