חומת הפרדה

שאלה:
זו לא בדיוק שאלה אלא תצפית בהדרת נשים, שלפי מיטב ידיעתי הרב הון המחמירים. הייתי לאחרונה בבר מצווה שבה הייתה הפרדה. אני מכנה אותה "חומת הפרדה" מהסיבה הבאה: כל ארועי הבר מצווה מלבד אכילה ושתייה היו בצד הגבר. הנשים, שהיו כמובן יחד עם ילדים, לא ראו את הגברים (בניגוד להפרדה בבית הכנסת) לא שמעו את הנאומים ואת דרשת בר המצווה. אם החתן, הסבתא, האחיות והדודות לא זכו לשמוע כלום מכל הנאומים ואף לא מהשירה. זו תוצאת ההפרדה. הנשים לשפחות דמו. למרבה פליאתי, הנשים לא מחו על כך למרות שרבות מהן משכילות בעלות מקצועות חופשיים. מה לדעת כבודו יש לעשות בנושא?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

א. בודאי חייב הפרדה. לא כחומרה אלא מן הדין. ב. סוג ההפרדה כדי שלא יראו יהיה על פי המקום

להדפסת השו"תPrint