לימוד דברי אחרונים

שאלה:
בס"ד האם מותר או ראוי ללמוד ספרי אמונה של אחרוני האחרונים בשכיבה על הצד?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

יש ללמוד באימה ויראה אא"כ חולה או עייף מאוד

להדפסת השו"תPrint