קיצור דרך ליד רחבת הכותל

שאלה:
אני עובד בחפירות ארכיאולוגיות במרכז דודסון (צמוד לפינת הכותל המערבי עם הדרומי.) לפעמים הדרך הכי מהירה להגעה לעבודה וחזרה ממנה זה דרך שער שכם רחוב הגיא בואכה הרחבה שמתמזגת עם רחבת הכותל (בין עמדות הבידוק) האם יש בזה בעיה של קפנדריה? וגם האם יש קדושה במקום שאנו חופרים (מתחת הרחוב הראשי שהלך לאורך הכות ל(בקטע שצמוד לפינת הכותל המערבי עם הדרומי)?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הגר"ש אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

מותר

להדפסת השו"תPrint